NIDEC jaunās sērijas frekvences pārveidotāji ir izstrādāti speciāli industriālajām sistēmām un risinājumiem. Katrs Unidrive M modelis ir pielāgots specifiskām prasībām katrai rūpniecības nozarei.
CADS electric EMT partneris
CADS electric EMT partneris

Dūmsūkņa vadība

 

 


Dūmsūkņa vadības sadalne ar jaudu 5.5kW. Ar to tiek mērīts gaisa retinājums dūmsūknī, un pēc tā regulēts ventilatora griešanās ātrums. Ventilatora apstāšanās gadījumā, par ko paziņo induktīvais sensors, kas mēra ventilātora griešanās ātrumu, sāk mirgot sadalnes augšpusē uzstādītā brīdinājumlampiņa. Ar šādu risinājumu notiek pilnvērtīgāka degšana samazinot izmantoto kurināmā daudzumu, samazinās nelietderīgi izmantotā elektroenerģija daudzums ventilatora darbināšanai.


 

FacebookTwitterLinkedIn