Kas ir energoefektīvi elektromotori?

Energoefektīvi elektromotori patērē mazāk elektroenerģijas, piegādājot tādu pašu mehānisko jaudu kā standarta motori. Lai novērtētu augstas efektivitātes elektromotoru priekšrocības, ir jādefinē vārds efektivitāte.

Elektromotora efektivitāte - mērs elektromotora spējai pārveidot elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā jeb cik daudz resursus motors reāli patērē attiecībā pret motora kopējo elektroenerģijas patēriņu.

Elektromotori ir iedalīti IE klasēs. IE4 apzīmē visaugstāko enerģijas efektivitāti, savukārt IE1 vismazāko enerģijas efektivitāti. Vienkāršāk sakot, jo lielāks klases numurs, jo mazāks motora elektroenerģijas patēriņš.

IE – internacionālā efektivitāte ar klasēm 1, 2, 3 un 4.

Kopš 2011.gada 16.jūnija Eiropā ir aizliegts ražot un importēt IE1 klases elektromotorus. Šie jaunie tiesību akti tika izstrādāti, lai nodrošinātu, ka visi elektromotori Eiropas Savienībā būtu energoefektīvi.

Cik lielu ekonomiju panāk ražotājs, nomainot veco motoru uz energoefektīvāku?

Kā piemēru paņēmām 2-polu 55kW motoru, kurš darbojas ar pilnu slodzi 4320 stundas gadā. Ja pieņemam, ka jau tālajā 2011.gadā ražotājs savu IE1 motoru nomainīja uz IE4 motoru, tad viņam tas atmaksājās 2.5 gadu laikā, kopumā palielinot peļņu par 10264,- EUR. Un šī ekonomija ir pateicoties tikai vienam motoram.

No 2021.gada 1.jūlija Eiropas Savienības regula piemēro jaunas energoefektivitātes prasības. Trīsfāžu motoriem, kuru jauda ir vienāda vai pārsniedz 0.75kW un nepārsniedz 1000kW, jāatbilst vismaz IE3 efektivitātes līmenim.

Pieņemsim, ka šim pašam 2-polu 55kW IE4 motora īpašniekam ir arī 4-polu 7.5kW IE2 motors, kurš darbojas ar pilnu slodzi 4032 stundas gadā. Uzzinot par regulu, viņš nomaina to uz IE4 motoru. Šis motors sevi atpelnīs 5 gadu laikā. Izliekās daudz? Vēl jau ir jāatcerās apkopes izmaksas. IE4 pastāvīgo magnētu elektromotoriem tās ir pat četras reizes zemākas nekā IE3 un IE2 motoriem. Un katrs remonts, kurš veikts tā dzīves ciklā, atņem 2% no kopējās efektivitātes.

Pieņemsim, ka šim pašam 4-polu 7.5kW IE2 motoram dzīves cikla laikā ir veikti divi remonti, kas no kopējās efektivitātes atņēma 4%. Tā nomaiņa uz IE4 motoru atpelnītos nu jau 3.5 gadu laikā.

Fizikas likumus mēs nekā nevaram ietekmēt, tāpēc ir jāsaprot, ka šīs motoru energoefektivitātes regulas tiek ieviestas, lai palīdzētu ražošanas uzņēmumiem pārvarēt no padomju laikiem iesakņojušos un neefektīvo praksi. Samazinot elektroenerģijas patēriņu, tiek samazināta arī preces pašizmaksa un palielināta peļņa, tādejādi kļūstot par labi organizētu, profesionāli nodrošinātu, tehniski stabilu un spēcīgu uzņēmumu.