Lielākā daļa šodien lietoto elektromotoru ir fiksēta ātruma un fiksēta sprieguma maiņstrāvas asinhronie motori. Šie motori patērē 2/3 no kopējās elektroenerģijas, kas tiek izmantota rūpniecībā.

Pieaugot enerģijas izmaksām, arvien nozīmīgāki kļūst produkti, kas piedāvā enerģijas ietaupījumu. Lai palīdzētu uzņēmumiem samazināt enerģijas patēriņu, Motortronics ir izstrādājis virkni energotaupības produktu.

iERS ir tehnoloģija, kas pārrauga spriegumu, strāvu un jaudas koeficientu motora iedarbināšanas laikā un pēc tam izmanto šo informāciju, lai nodrošinātu, ka motors darbojas efektīvi visos slodzes apstākļos.

Piemēram, lai darbinātu 90 kW slodzi, motoram ir nepieciešami 99 kW no kopējās padeves. Darbojoties ar pilnu slodzi, ir vairāki faktori, kas ietekmē kopējo efektivitāti - zudumi rotora tinumos, zudumi berzes un turbulences dēļ, kā arī siltums, kas rodas tinumos. Šo faktoru ietekmē tiek nodrošināta 91% efektivitāte.

Kad maiņstrāvas asinhronais motors ir viegli noslogots, jaudas koeficients un efektivitāte samazinās. To izraisa motoram raksturīgā konstrukcija un fizikas likumi, un tas rada enerģijas izšķērdēšanu.

Bet kā palielināt efektivitāti elektromotoram ar samazinātu slodzi, kuram process neļauj samazināt ātrumu?

Elektromotora efektivitāte - mērs elektromotora spējai pārveidot elektrisko enerģiju mehāniskajā enerģijā jeb cik daudz resursus motors reāli patērē attiecībā pret motora kopējo elektroenerģijas patēriņu

iERS nepārtraukti uzrauga jaudas koeficientu, atpazīstot, kad motors kļūst noslogots, un pēc tam nekavējoties izmanto stratēģijas, lai samazinātu zudumus, regulējot spriegumu un strāvas padevi motoram. Tas ne tikai palielina daļējās slodzes jaudas koeficientu, bet arī samazina enerģijas patēriņu. Kad motors ir pilnībā noslogots, jaudas koeficients palielinās un iERS automātiski atslēdz sevi, lai nodrošinātu visefektīvāko enerģijas patēriņu visos motora slodzes apstākļos.

Motortronics enerģijas taupīšanas sistēma darbojas, samazinot motora, kas nedarbojas ar pilnu slodzi, strāvas un magnetizācijas zudumus. Enerģijas ietaupījums būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp motora efektivitātes un slodzes. iERS arī ietaupa uzņēmumiem naudu, samazinot uz lietojumiem uzlikto elektrisko un mehānisko deformāciju, kā rezultātā samazinās dīkstāves laiks un apkopes izmaksas elektriskajām ķēdēm, pārnesumkārbām, jostām un saistītajām mehāniskajām detaļām.